Liên kết website
SẢN PHẨM  Tiến Đạt> Sơn mài>

Bộ 3 đĩa vuông

Lọ xoài to

Lọ hồ lô

Lọ tròn dẹt