Liên kết website
SẢN PHẨM  Tiến Đạt> Chất sừng>

Hộp chè

Tẩu hút thuốc

Gác đũa

Gác đũa sừng trắng - hình cá Chép

Cạo gió hình cá

Vòng đeo tay sừng trắng

Gác đũa - hình con Rùa

Cạo gió hình lưỡi liềm

Vòng tay cuốn

Lược hình 12 con Giáp

Cạo gió hình chữ nhật

Bộ trâm con bướm

Tẩu hút thuốc hình con Rồng

Thìa gia vị

Bộ trâm cài tóc chữ Thọ

12